Wiosna

Marzec i kwiecień to bardzo pracowity okres zarówno dla pszczół jak i pszczelarzy.
Rozpoczął się intensywny rozwój rodzin pszczelich po przerwie zimowej (jeżeli ona w tym
roku była). Duże różnice temperatur pomiędzy dniem i nocą a także pomiędzy
poszczególnymi dniami wymagają odpowiedniego docieplenia uli i zapewnienia pszczołom
odpowiedniej ilości pokarmu. Bardzo ciepłe ostatnie dni grudnia 2022 roku i pierwsze
stycznia 2023 roku oraz ciepłe dni marca wpłynęły na intensywne czerwienie matek. Naraża
to słabsze rodziny na problemy z dogrzaniem plastrów z czerwiem po dobowym lub
długotrwałym spadku temperatury. Pszczelarze muszą być bardzo ostrożni w ocenie kondycji
rodziny. Nie pomaga brak typowych oblotów wiosennych, dni lotne występują w każdym
zimowym miesiącu. Zaciera to informacje o faktycznej sile rodziny, chodź daje możliwość
regularnego opróżniania się pszczół. Ocenę umożliwią szybkie, profesjonalne wglądy w
sytuację słabszych rodzin pszczelich a także pierwszy wiosenny przegląd. Całoroczne
czerwienie matek (z niewielkimi przerwami) wpływa również na intensywny rozwój
pajęczaka Varroa destructor. Warroza jest pasożytniczą, zaraźliwą chorobą czerwiu i pszczół.
Rozwój V. destructor przebiega w zasklepionych komórkach pszczelich i trutowych. W
okresie bezczerwiowym samice pasożyta pozostają na pszczołach, a co się z tym wiąże nie
mają możliwości rozwoju. Ciepłe zimy i ciągłe czerwienie matek utrudniają walkę z chorobą ,
która w efekcie końcowym zabija rodzinę pszczelą. Tylko bardzo umiejętne postępowanie
pszczelarza uchroni pasiekę przed stratami. W Polsce od 1980 roku nie ma pasiek wolnych od
tej choroby.

Wiosna to też okres wyboru miejsc na pozyskanie pierwszego miodu wielokwiatowego.
Ciepłe dni końca marca dały możliwość przewiezienia pasiek na miejsca wybrane już
jesienią. Czekamy wraz z naszymi podopiecznymi na kwitnące wierzby, klony, podbiały, sady
owocowe, mniszki lekarskie. Liczymy, że intensywna, obfita we wszelkie dobra i tak piękna
wiosna 2023 roku da możliwość odwirowania bardzo cenionych wiosennych miodów
wielokwiatowych.

Zapraszamy do pasiek. Do zobaczenia.