O pasiece

PASIEKA POD KOGUTEM położona jest na pograniczu Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny Ciechanowskiej, w powiecie legionowskim, w malowniczym Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim. Bazą pożytkową dla pszczół są fragmenty kompleksów leśnych położonych na skarpie doliny Narwi w pobliżu Serocka. Stanowią one pozostałości dawnej Puszczy Serockiej. Występują tu bogate siedliska grądów i lasów mieszanych, porośniętych drzewostanem mieszanym z dużą ilością klonów, lip, leszczyny, porzeczki alpejskiej i robinii akacjowej. Dodatkowym walorem tej bazy pożytkowej jest fakt, że stanowi ona część rezerwatu przyrody Jadwisin położonego na granicy Wysoczyzny Ciechanowskiej i doliny Narwi, a także rezerwatu przyrody Wąwóz Szaniawskiego. Na specyficzny klimat i co się z tym wiążę bazę pożytkową, ma również wpływ rozległe starorzecze Bugu w okolicach ujścia do Narwi oraz powstałe w 1963 roku Jezioro Zegrzyńskie. Gmina Serock to również obszar Natura 2000.

Dzięki wędrówce z moimi pszczołami po całym Mazowszu pozyskuję miód odmianowy: rzepakowy, faceliowy, gryczany i lipowy. W ofercie znajduje się również pyłek kwiatowy, pierzga i propolis.

Pasiekę traktuję jako ogromną pasję, przygodę, a także służbę przyrodzie. Miłością do pszczół zaraziła mnie moja mama, potem była szkołą średnia gdzie pracę dyplomową broniłem właśnie z hodowli pszczół.

Teraz w prowadzeniu niewielkiej pasieki pomaga mi żona, a pierwsze kroki wśród pszczół stawia mała Asia.

Dbając o swoich klientów gwarantuję najwyższą jakość produktów.