Pasieka pod kogutem przystąpiła do serwisu Polska Smakuje

Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie konsumentów polskimi produktami rolno-spożywczymi, a co się z tym wiąże polskim MIODEM oraz propagując zwiększenie rozpoznawalności polskich produktów żywnościowych, PASIEKA POD KOGUTEM przystąpiła do serwisu POLSKA SMAKUJE i stała się wystawcą swoich produktów na stronie internetowej POLSKA SMAKUJE.

Serwis Polska smakuje to strona internetowa, która została stworzona z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność. Aby producenci i rolnicy wytwarzający żywność mogli dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w oparciu o serwis Polska smakuje, utworzono platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności wyróżniającej się wysoką jakością, a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów.
Serwis Polska smakuje skupia Wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz walorami smakowymi.”

Polska smakuje