Międzynarodowe sympozjum pszczelarskie

W dniach 19-22 stycznia bieżącego roku w Lublinie i Pszczelej Woli odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie

„Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo”


Jak mawiał Kubuś Puchatek, A.A.Milne,1926, przeł. Irena Tuwim, Warszawa 2018

I część – Naukowa Konferencja Pszczelarska dla otoczenia społeczno-gospodarczego „NAUKA w PRAKTYCE” odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym w  Lublinie, zaś część II – VIII Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w ZSR CKZ w Pszczelej Woli.

Czas spędzony w Pszczelej Woli to okazja spotkania się i wysłuchania wykładów takich osobowości jak prof. dr hab. Jerzy Demetraki – Paleolog, prof. dr hab. Aneta Strachecka, prof. dr hab. Krzysztof Olszewski, dr Piotr Dziechciarz, dr Ewa Waś i dr Dariusz Teper z Laboratorium HoneyLab Teper&Waś oraz dr n. wet. Anna Gajda i lek. wet. Andrzej Bober. Nie zabrakło oczywiście wykładów Mariusza Chachuły i Tomasza Kędziory. O pszczelarstwie francuskim opowiadał hodowca matek pszczelich i trutni Paul i Gilles Fert.

Poruszone zostały tematy związane z mechanizmem odporności pszczoły w kontekście funkcjonowania ciała tłuszczowego, chorobami pszczoły miodnej, zastosowaniem znanych i mniej znanych produktów pszczelich, badaniem laboratoryjnym miodów i wosku pszczelego oraz wiele innych.

Rynek miodów pitnych w Polsce i na świecie przybliżył założyciel Augustowskiej Miodosytni Paweł Kotwica. O kulturze bartniczej opowiadał założyciel Bractwa Bartnego oraz współwłaściciel Augustowskiej Miodosytni Piotr Piłasiewicz.

Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie wykładów mogliśmy zadawać pytania, dyskusje toczyły się podczas przerw kawowych i kończącego każdy dzień PSZCZELARSKIEGO FORUM DYSKUSYJNEGO.

Konferencje organizowane w ZSR CKZ w Pszczelej Woli od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Są szansą zdobycia i poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapoznania się z najnowszą  literaturą fachową oraz sprzętem pszczelarskim. Ale to też okazja spotkania wspaniałych ludzi bezgranicznie oddanych pszczelarskiej pasji. Jest to okazja podzielenia się doświadczeniem i spostrzeżeniami z codziennej pracy na pasiece.


Dla mnie osobiście była to ogromna przyjemność ponownego spotkania koleżanek i kolegów z kkz tp2b których serdecznie pozdrawiam.

Oby takich okazji do spotkania się i celebrowania niepowtarzalnych chwil było więcej. Ogromne podziękowania należą się wszystkim organizatorom sympozjum, zarówno instytucjom, urzędom, organizacjom, firmom jak i poszczególnym osobom które przyczyniły się do jej organizacji.