JAK POWSTAJE MIÓD

Miód jest produktem wytwarzanym przez pszczoły miodne – APIS MELLIFERA- z nektaru kwiatowego lub spadzi.

Powstawanie miodu zaczyna się w momencie, gdy pszczoła zwiadowczyni odnajdzie roślinę miododajną będącą źródłem nektaru. Powstaje on w narządach zlokalizowanych w obrębie kwiatów, zwanych nektarnikami. Pszczoła po powrocie do ula zaczyna wykonywać na plastrze taniec, którym informuje pozostałe pszczoły zbieraczki o kierunku, ilości i jakości pożytku. Rozróżniamy taniec okręcany (pokarm w pobliżu ula), wywijany (odległość do źródła pokarmu powyżej 100 metrów) i taniec sierpowaty (źródło pokarmu 25-100 metrów). Pszczoły zbieraczki po otrzymaniu tak precyzyjnych informacji udają się w miejsce pożytku, celem pozyskania nektaru lub spadzi. Nektar to mieszanina fruktozy, glukozy i sacharozy mogąca stanowić około 50% jego zawartości. Natomiast spadź jest sokiem roślinnym przetworzonym przez owady głównie mszyce i czerwce.

Pszczoła ssąc nektar lub spadź, rozrzedza go wydzielinami gruczołów ślinowych, a następnie przez otwór gębowy i przewód pokarmowy przesuwa do wola miodowego. W organizmie pszczoły nektar wzbogacany jest w enzymy i kwasy organiczne.

Po powrocie do ula zbieraczka przekazuje nektar młodej pszczole, która wciąga go do swojego wola i parokrotnie wyrzuca na języczek. Nektar w dalszym ciągu wzbogacany jest w wydzielinę gruczołu ślinowego, której enzymy decydują o dalszych przemianach chemicznych dojrzewającego miodu. Nabiera on właściwości antybiotycznych dzięki inhibinom. Po kilkakrotnym powtórzeniu tego zabiegu przez kolejne robotnice produkt zostaje umieszczony w dolnych komórkach plastra, gdzie następuje jego dalsze odparowywanie. W miarę zagęszczania jest on przenoszony do wyżej położonych komórek plastra. Po ich napełnieniu następuje dojrzewanie miodu, w trakcie którego zawartość wody obniża się do około 16-18%. Proces ten trwa 4-5 dni. Po jego zakończeniu komórki plastra zasklepiane są przez pszczoły robotnice wieczkiem woskowym.

Miodobranie, czyli wydobywanie miodu z plastrów, przeprowadza się najczęściej przez odsklepianie, a następnie odwirowanie plastrów z miodem w miodarkach.

CIEKAWOSTKI:

Wykorzystano: